Usługi.

Zabezpieczenia prześwitów.

Niebezpieczeństwo jakie stwarza możliwość upadku z obiektów mostowych przez prześwity pomiędzy drogami dwujezdniowymi, stworzyło potrzebę do wprowadzenia wytycznych zapobiegających takim zdarzeniom. Wszystkie prześwity o szerokościach od 0,3 m do 10 m powinny być zabezpieczane kratownicami lub siatkami.
Te zabezpieczenia ochronne poza podniesieniem bezpieczeństwa mogą jednocześnie spełniać rolę pomocniczą w dotarciu do celu dla służb ratowniczych oraz
w przypadkach ewakuacji. Gdy celem jest ratowanie ludzkiego życia, każda sekunda jest cenna. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu budownictwa mostowego, firma Ankra Sp. z o.o. stworzyła nowe rozwiązanie – prefabrykaty gzymsów mostowych umożliwiające zamocowanie krat lub siatek ochronnych w prześwitach. Kotwy służące do zamocowania siatek są mocowane do gzymsu bez ingerencji w deskę gzymsową. Mocowane do nich siatki są zabezpieczane antykorozyjnie, a same mocowania
są zabezpieczone tak, by nie istniała możliwość penetracji wody w głąb kapy chodnikowej. Wszystkie elementy są wykonane w sposób taki, by istniała możliwość ich demontażu. Jesteśmy w stanie zapewnić także pełną obsługę naszego produktu, polegającą na jego serwisie i konserwacji.

Ankra Sp. z o.o. oferuje również mocowanie siatek do istniejących już gzymsów. Usługa ta polega na specjalistycznym nawiercaniu istniejących prefabrykatów lub wymianie poszczególnych desek gzymsowych na prefabrykaty umożliwiające zamocowanie siatek lub kratownic. W przypadku ingerencji w zamocowaną wcześniej deskę gzymsową, zapewniamy stabilność naruszonych prefabrykatów, jednocześnie gwarantując szczelność specjalnych gniazd służących do zakotwienia zabezpieczających siatek i kratownic.

Konserwacja i renowacja gzymsów.

Gzymsy mostowe poza walorami mechanicznymi stanowią o estetyce całego obiektu mostowego. W przypadku nie odpowiedniego utrzymywania kolorowych powłok żelkotowych, walory wizualne desek gzymsowych tracą swą wartość, a tym samym całe nowoczesne inwestycje mogę tracić swój koloryt. Pierwszą przyczyną utraty walorów estetycznych desek gzymsowych jest nieodpowiednie ich czyszczenie lub w skrajnych przypadkach nawet brak wykonywania takich czynności. Drugą przyczyną jest brak konserwacji gzymsów. Ankra Sp. z o.o. oferuje usługi profesjonalnego utrzymania czystości desek gzymsowych. Proponujemy również usługi konserwacji powłok żelkotowych, polegające na dodatkowym zabezpieczeniu ich przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych i przede wszystkim soli drogowych. Nasze zdobyte przez lata doświadczenie przy nakładaniu powłok żelkotowych pozwala nam także z powodzeniem wykonywać usługi renowacji powierzchniowej desek gzymsowych. Jesteśmy w stanie przywrócić pierwotny kolor powłoki żelkotowej, ale również możemy zmienić kolor desek gzymsowych na inny. 

KONTAKT:

Ankra Sp. z o.o.

Ul. Magazynowa 2, 41-807 Zabrze
NIP: 945-215-72-36
BDO 000 000 861

Sekretariat: tel. 32 479 83 10
Marketing: tel. 32 479 83 12
E-mail: biuro@ankrakompozyty.pl