Galeria.

Przykładowe Realizacje.

KONTAKT:

Ankra Sp. z o.o.

Ul. Magazynowa 2, 41-807 Zabrze
NIP: 945-215-72-36
BDO 000 000 861

Sekretariat: tel. 32 479 83 10
Marketing: tel. 32 479 83 12
E-mail: biuro@ankrakompozyty.pl